WAT IS LACHGAS

De scheikundige naam voor lachgas is distikstofmonoxide. Lachgas wordt soms gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en recreatief als roesmiddel. Er is wel een verschil tussen deze twee gassen. Wanneer lachgas wordt gebruikt als medicijn dan wordt dit vermengd met pure zuurstof. Het voldoet aan de eisen voor menselijke consumptie.

Wanneer lachgas wordt gebruikt voor industrieel gebruik dan wordt dit niet vermengd met zuurstof. Dit hoeft niet te voldoen aan eisen voor menselijke consumptie en is relatief sterker.
Rond de jaren ’90 werden er op feestjes soms ballonnen gevuld met lachgas en verkocht. In de jaren daarna was lachgas een stuk minder populair op de markt.

Tegenwoordig neemt het gebruik van lachgas weer toe op (huis)feestjes en in diverse clubs.
Lachgas is als gas voor diverse doeleinden in patronen en cilinders verkrijgbaar voor consumenten.